Na svet som prišla v roku 1976 v Nitre. Keď som mala dvanásť rokov, ukázalo sa, že ma láka hra so slovom. Kým sa však moje detské hobby podarilo premeniť na skutočnosť, čakala ma ešte dlhá cesta. Najskôr sa zdalo, že mojou profesionálnou dráhou budú cudzie jazyky. Vyštudovala som ale Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a chvíľu sa pohrávala s číslami. Po ukončení štúdia som sa zamestnala v nadnárodnej spoločnosti, kde som sa po čase opäť dostala k práci so slovom. Stále som však cítila, že mojím poslaním nie je tvorba odborných textov, ale vdýchnutie života literárnym hrdinom. A tak som sa po viac ako desiatich rokoch rozhodla zostúpiť z pracovného kolotoča a vydať sa na cestu tvorivej literárnej činnosti, na ktorej ma najviac fascinuje možnosť utkať zo spletitých vzťahov a pocitov hrdinov ucelený príbeh. Po takmer dvoch rokoch intenzívnej tvorivej činnosti som sa opäť zamestnala a písaniu sa venujem vo chvíľach voľna.
Moje knihy sú určené predovšetkým ženám, no nie sú iba o nich, takmer v každej je rovnocenným partnerom hlavnej hrdinky muž, prípadne viacerí muži. V každej knihe sa zaoberám aj určitou odbornou problematikou, pričom akýkoľvek odborný problém si najprv naštudujem, resp. overím, aby som sa vyhla nepresnostiam a laickým chybám. Pomerne často sa stretávam s názorom, že moje príbehy sú akoby zo súčasného života, uveriteľné a že sa čitatelia dokážu s postavami stotožniť, alebo že niečo podobné sa odohrávalo aj v ich okolí. Samozrejme ma to teší, pretože to je práve to, čo chcem svojou tvorbou dosiahnuť. Opísať realitu, v ktorej žijeme, umožniť čitateľom poučiť sa z príbehu iných a „odniesť“ si z neho niečo pozitívne i do reálneho života.
Želám vám, aby ste pri čítaní mojich príbehov strávili zopár príjemných chvíľ…

Moje knihy